തീരം നിഘണ്ടു

നന്ദകുമാര്‍ എടമന

  • സ്വതന്ത്രം, സൗജന്യം
  • ഓളം ഓണ്‍ലൈന്‍ നിഘണ്ടുവിന്റെ
    ഓഫ്‌ലൈന്‍ പതിപ്പ്
  • ഔട്ട്പുട്ട് വായിച്ചുകേള്‍പ്പിയ്ക്കുന്നു
  • ലൈസന്‍സ്: GNU GPL v3

ഡൗണ്‍ലോഡ് (0.3.0)


ഗ്നു/ലിനക്സ് (ഉബുണ്ടു 14.04-ല്‍ പരീക്ഷിച്ചത്)

32-ബിറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റളേഷന്‍ ഫയല്‍ (.deb).
സോഴ്സ് കോഡ്

ഡൗണ്‍ലോഡ് (0.2.0)


ഗ്നു/ലിനക്സ് (ഉബുണ്ടുവിന്റെയും മറ്റും പുതിയ പതിപ്പുകള്‍)

32-ബിറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റളേഷന്‍ ഫയല്‍ (.deb).
64-ബിറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റളേഷന്‍ ഫയല്‍ (.deb).

ഗ്നു/ലിനക്സ് (ഉബുണ്ടു 12.04, Unity requiring system tray whitelist)

32-ബിറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റളേഷന്‍ ഫയല്‍ (.deb).
64-ബിറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റളേഷന്‍ ഫയല്‍ (.deb).

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസ്

32-ബിറ്റ് പാക്കേജ് (സിപ്പ് ഫയല്‍. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് എക്സ്‌ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക; അതിനുള്ളിലെ install.exe പ്രവര്‍ത്തിപ്പിയ്ക്കുക).

സോഴ്സ് കോഡ്

സോഴ്സ് കോഡ് (സിപ്പ് ഫയല്‍)

Subscribe to the free e-mail newsletter!

Copyright © 2013–2017 Nandakumar Edamana.